Terug naar overzicht

Ondersteuners Jeugd en Gezin

Reageren t/m:

21-07-2024

Aantal uren:

32 uur per week en 24 uur per week

Organisatie:

Sociaal Werk De Schans

Locatie:

Marum, Grootegast en Zuidhorn
Ben je geïnteresseerd in deze functie ? Direct solliciteren

In verband met het vertrek van een collega én ter vervanging van een zieke collega zijn we op zoek naar twee Ondersteuners Jeugd en Gezin. De vacature voor 32 uur per week is voor het gebiedsteam Marum en Grootegast voor een periode van 3 maanden (ziektevervanging). De vacature voor 24 uur per week is voor het gebiedsteam Zuidhorn (optioneel Leek) en loopt tot 1 februari 2025.

Wat ga je doen?
Als OJG maak je onderdeel uit van het integraal gebiedsteam en ben je de spil tussen huisarts, gemeente en sociaal werk. Jij bent zichtbaar en toegankelijk voor jeugdigen, ouders/verzorgers, huisartsen, jeugdconsulenten, zorgverleners en interne collega's van het gebiedsteam. Je fungeert als toegang voor de voorliggende voorzieningen én voor de basis en intensieve ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar. Je versterkt en onderhoudt de samenwerking tussen huisartsen, team Mens & Gezin van de gemeente en de gebiedsteams van Sociaal Werk De Schans.

Je helpt het gezin en de jeugdige inzicht te krijgen in de ondersteuningsvraag en deze te formuleren. Er wordt met het gezin en het netwerk samengewerkt volgens het principe AIN (Alles In ééN – voorheen 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). Dit betekent open en transparant zijn en altijd ouders en jeugdige betrekken bij overleggen en besluiten. Zo kom je tot een gezamenlijk gedragen plan. Je bestrijkt het volledige werkterrein van de Jeugdhulp (GGz, Jeugd & Opvoedhulp en LVB) en voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Laagdrempelig consulteren;
 • Probleemverheldering en uitvoering screeningsdiagnostiek;
 • Opstellen vervolgstappenplan;
 • Bieden van psycho-educatie;
 • Begeleiding en ondersteuning aan ouders m.b.t. zelfredzaamheid en eigen regie (gedachtegoed: Positieve Gezondheid);
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de jeugdige met psychische klachten;
 • Preventieve taken (zorg gerelateerd, terugval en geïndiceerd);
 • Lichte en kortdurende basisondersteuning; vrij toegankelijke ondersteuning zonder zorgtoewijzing voor alle kinderen/jongeren en ouders/verzorgers in het Westerkwartier (max 5–7 gesprekken);
 • Overbruggingszorg (GGZ problematiek, depressie, suïcidale gedachten)

Wie ben jij?
Allereerst voldoe je aan de eisen van jeugdprofessional volgens de Jeugdwet. Daarnaast kan je vanuit je ervaring goed zelfstandig werken en kritisch naar jezelf kijken. Jouw flexibiliteit en focus op ontwikkeling helpen jou in deze functie. Door goed te plannen en te organiseren kan je aandachtig én effectief werken.

Je kent de (informele) sociale kaart, waardoor je snel kan schakelen en verbinden. Je maakt weloverwogen onderbouwde afwegingen vanuit je expertise. Het belang van de jeugdige staat voorop. Jij focust op de best passende ondersteuningsvorm in een specifieke situatie; zo dichtbij, licht en kortdurend mogelijk.

Je onderhoudt korte lijnen met vindplaatsen (o.a. onderwijs) en weet wat er speelt in de gemeenschap. Je ziet de meerwaarde van een sterke verbinding tussen de gemeente, huisarts en (voorliggende) voorzieningen en zet je daar 100% voor in. Je respecteert de rechten en positie van de jeugdigen en vraagt jeugdigen vanaf 12 jaar zélf welke ondersteuning zij nodig denken te hebben. Je kan daarbij gebruik maken van het spinnenweb of de praatplaat 'Positieve Gezondheid' en kijkt goed naar het ontwikkelingsniveau van de jeugdige.

Je lost binnen het eigen vakgebied gecompliceerde vraagstukken en situaties op en kijkt daarbij goed naar de verantwoordelijkheid van de huisarts en team Mens & Gezin van de gemeente. Samenwerken doe je constructief vanuit een helicopterview; het grote geheel én het gedeelde belang is helder. Je denkt en doet vanuit een integrale visie. Je analytisch vermogen helpt je daarbij! De consulent Jeugd schakel je in geval van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van jeugdigen in of bij onveiligheid en/of té complexe problematiek. Je weet wanneer je moet doorverwijzen en verzorgt de toewijzing van de niet-vrij-toegankelijke jeugdhulp. Op casusniveau verbind je bestaande zorgstructuren met het onderwijs en JGZ. Op verzoek van de huisarts neem je deel aan overleg van de huisartsenpraktijk. Je stelt rapportages op voor de huisarts over het resultaat van de jeugdhulp (met toestemming van de cliënt) en registreert gegevens ten behoeve van de monitoring inzet OJG.

Wat neem je mee?

 • Je beschikt minimaal over Hbo+ werk-, denk- en uitvoeringsniveau
 • Je hebt een registratie in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ), BIG (NIP/NVO bij gedragswetenschapper) of kwaliteitsregister V&V
 • Je hebt kennis van de domeinen jeugd- en opvoedhulp, ASS, HB, HSP, (L)VB en jeugd GGz
 • Je hebt kennis van de ingekochte jeugdhulpproducten door de gemeente en weet welke mogelijkheden er zijn in het lokale (voorliggende) veld en 1e en 2e lijn zorg
 • Je hebt ervaring met het toepassen van zorggerelateerde preventie, het bieden van overbruggingszorg en het geven van psycho-educatie
 • Je hebt kennis van sociale wetenschappen, theorieën over menselijk gedrag, psycho-educatie en systeemtheorieën. Een afgeronde ACT4kids is een pré
 • Je hebt affiniteit met Positieve Gezondheid, Sociale Netwerk Versterking, gebiedsgericht werken, methodisch handelen en registratie van impactmeting
 • Je beschikt over eigen vervoer

Wat krijg je ervoor terug?
Je wordt onderdeel van Tintengroep. Een ondernemende organisatie die jou de kans biedt om jezelf te blijven ontwikkelen! Tinten Training en Advies biedt onze collega's een afwisselend aanbod aan trainingen en cursussen. Daarnaast betekent werken binnen de Tintengroep, toegang krijgen tot interne doorstroommogelijkheden bij onze verschillende organisaties. Verder bieden wij jou:

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 3 maanden voor 32 uur per week (ziektevervanging) of een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 1 februari 2025 voor 24 uur per week, beide met een mogelijkheid tot verlenging
 • Salariëring en rechtspositie conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 9, dit is maximaal € 5.202 bij een fulltime dienstverband (inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens)
 • Een individueel keuzebudget van circa 18% conform CAO Sociaal Werk; voor een gezonde balans tussen werk en privé, bepaal jij zelf hoe je jouw IKB inzet. Als salaris, als verlof of als een combinatie van beide
 • Een loopbaanbudget, conform de CAO Sociaal Werk
 • Een reiskostenvergoeding, met fiscale uitruilmogelijkheid

Wij hebben oog voor elkaar. Dat is ook waarom Tintengroep is erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever vanuit Werk en Mantelzorg.

De procedure
Voor vragen over deze vacatures of de organisatie kun je bellen met Gerjanne Römer, teamcoach
via 06 100 38 991 of g.romer@sociaalwerkdeschans.nl.

Geïnteresseerd geraakt in één van deze uitdagende vacatures? Klik dan op onderstaande button 'direct solliciteren'.

!Let op: geef in je motivatie duidelijk aan op welke van de 2 vacatures je reageert (24 uur of 32 uur).

Reageren kan tot en met 21 juli 2024 t.a.v. Gerjanne Römer. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 24 juli a.s.

Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Het inwinnen van een referentie is standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Direct solliciteren

Sociaal Werk De Schans

Sociaal Werk De Schans is de organisatie voor sociaal werk in gemeente Westerkwartier.
Wij zijn lokaal en dichtbij de inwoners. Samen met inwoners zorgen wij voor een leefbare en sterke samenleving.

Wij werken vanuit het gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’: het vermogen om je aan te passen en de eigen regie te voeren bij de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Onze collega’s werken in vier gebiedsteams: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. We bieden ondersteuning en hulp bij verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, geld, (vrijwilligers)werk en participeren en mantelzorg. Daarnaast maken we met inwoners concrete plannen om de leefbaarheid in de buurt en het dorp te vergroten.

Sociaal Werk De Schans is onderdeel van de Tintengroep. Daar waar we verschil kunnen maken vind je de vakmensen van Tintengroep. In het sociaal domein, de gemeente, in de buurt, in mensenlevens. Iedereen hoort erbij in de maatschappij, daar geloven we in. En daarvoor werken we elke dag aan een fijne leefomgeving voor alle inwoners. Samenwerken zit in ons DNA, daarin zijn we uniek. We leveren maatwerk en werken lokaal zelfstandig, met op de achtergrond ondersteuning, kennisdeling en saamhorigheid.