Congres 9 november 2023

Save-the-date

 

Zorg en sociaal: naar een gedeeld verhaal

Door Sociaal Werk Nederland en Tintengroep

 

Op donderdag 9 november a.s. organiseren Sociaal Werk Nederland en Tintengroep het congres 'Zorg en sociaal: naar een gedeeld verhaal. Samen voor de beste zorg en ondersteuning'. Welke bijdrage kan sociaal werk leveren aan de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA)? Hoe maken we samen echt werk van preventie en brengen we de werelden van zorg en welzijn dichter bij elkaar? 

Naar een gedeeld verhaal
In de landelijke zorgakkoorden wordt gestreefd naar een transitie: van ziekte en zorg naar preventie en gezondheid, van patiënt naar wijkbewoner, van medicaliseren naar socialiseren. Maar hoe geven we die beweging samen vorm? We gaan erover in gesprek en verkennen praktijkvoorbeelden en concepten die zich in de praktijk hebben bewezen, zoals Welzijn op Recept en Positieve Gezondheid. 

Je kunt op 9 november een boeiend en afwisselend programma verwachten, waarin diverse perspectieven op het vraagstuk worden belicht. Een van de sprekers die zijn visie met ons zal delen is Ruben Terlou, fotograaf, arts en programmamaker. Hij zal ons meenemen in zijn beeld van zorg en ondersteuning in Nederland, ook in internationaal perspectief. In het najaar van 2023 wordt zijn nieuwe documentairereeks uitgezonden over de gezondheidszorg wereldwijd.

We presenteren ook interessante nieuwe onderzoeksresultaten. In 2022 presenteerde Tintengroep haar onderzoek Het geheim van sociaal werk, dat het effect van sociaal werk benoemt in tien kernelementen. Welke bijdrage kan sociaal werk leveren aan de ambities voor IZA, GALA en WOZO? Op dit moment wordt hier nader onderzoek naar gedaan. De uitkomsten en inzichten vanuit het onderzoek delen we graag met je tijdens het congres.

Zowel plenair als in de workshoprondes komen ook thema's aan bod die we samen moeten adresseren om tot een gedeeld verhaal te komen voor zorg en sociaal, zoals bestuurlijke samenwerking en het ontschotten van systemen. Maar ook sterke praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie en de samenwerking tussen sociaal werk, huisartsen en ggz krijgen een plek.

Voor in de agenda:
Het congres vindt plaats op donderdag 9 november 2023 van 9.30 tot 17.00 uur in Van der Valk Assen.

Zorg dat u erbij bent en reserveer deze datum alvast in uw agenda! Meer informatie volgt na de zomer. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail met onderwerp ‘congres 9 november’ naar congres@tintengroep.nl. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging.