Congres 9 november 2023

Zorg en sociaal: naar een gedeeld verhaal

Door Sociaal Werk Nederland en Tintengroep

 

Donderdag 9 november vond het congres ‘Zorg en sociaal: naar een gedeeld verhaal’ plaats in Assen.

Het plenaire programma startte met een gesprek met een korte toespraak van Johan Brongers, Bestuurd van Tintengroep.

“Sociaal werk is van oorsprong lokaal georganiseerd: we kennen onze gemeenten door en door. Nu hebben we te maken met het vraagstuk hoe we ons op regionaal niveau moeten organiseren. We kunnen daarin leren van de VVT. Ik pleit voor een strategische sociaal werkalliantie, om  samen te  investeren in tijd en geld om hier op provinciaal niveau inhoud aan ons gedeelde verhaal te geven!”

Daarna volgde een gesprek met Ruben Terlou, documentairemaker en niet-praktiserend arts. Hij keek vanuit zijn internationale perspectief naar onze zorg en welzijn in Nederland aan de hand van voorbeelden uit zijn documentaires:

"In Nederland hebben we de neiging om ons te concentreren op wat groeit, bloeit en vooruitgang brengt, en om weg te kijken van wat kwetsbaar is en lijkt af te glijden. Bovendien zijn we sterk geïndividualiseerd. In bijvoorbeeld Congo wordt zorg benaderd vanuit een holistisch perspectief, waarbij de mens wordt beschouwd in zijn bredere context. Veel zorgverleners in Congo hebben zelf vergelijkbare ervaringen, waardoor ze empathie en begrip kunnen bieden. In Nederland rijst de vraag: Zien we de mens nog wel? Of kijken we alleen naar de stoornis of de kwaal?"

Directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland, Lex Staal, bekeek vervolgens vanuit zijn landelijk perspectief naar de transitie van zorg naar gezondheid en de positie van sociaal werk daarin:

“In Nederland tellen we 75.000 sociaal werkers en kunnen we rekenen op de inzet van 550.000 vrijwilligers. De participatiesamenleving wordt vaak geïnterpreteerd als de overheid die zich terugtrekt en burgers het zelf moeten uitzoeken. Maar het kenmerk van sociaal werk is het streven naar veerkrachtige mensen in vitale wijken.”

Els Reeuwijk, Programmamanager IZA Drenthe vertelde over de regionale samenwerking vanuit provinciaal perspectief.

"In Drenthe draait het om drie essentiële pijlers: samenwerking, de kracht van onze inwoners en bestaanszekerheid. We zien voorbeelden zoals de Drentse Gezondheidstafel, Grolloo Zorgt en Hollandscheveld Verbindt als krachtige illustraties hiervan. Onze visie is duidelijk: bestaanszekerheid staat in directe relatie tot welzijn en gezondheid. Onze Drentse Droom, onder het Integraal Zorg Akkoord, streeft naar 10 extra gezonde jaren voor de inwoners van Drenthe. Dit vereist een ambitieuze mindset, waarbij groots denken hand in hand gaat met kleinschalige actie. Deze droom wordt niet verwezenlijkt met alleen een verschuiving in de zorg; een verschuiving richting welzijn is noodzakelijk!”

Vanuit de overheid sprak Yvonne Turenhout, gedeputeerde Drenthe Zorg en Welzijn, over welke rol de overheid kan spelen bij de samenwerking tussen zorg en sociaal werk.

In de middag waren er verschillende deelsessies te volgen met uitlopende thema’s als ‘Innoveren binnen het sociaal domein’, ‘Samenwerking tussen huisartsen en sociaal werk’, ‘Wijkgericht werken, leefbaarheid en zorg’ en ‘Sociale (t)huiskamers’.

Met zo’n 200 vertegenwoordigers van o.a. zorg, welzijn, overheid, gemeente, onderwijs en onderzoek, kijken we terug op een geslaagde dag die in het teken stond van het gedeelde verhaal van de zorg en het sociaal domein.