Zorg en sociaal werk: samen voor IZA

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is samenwerking tussen sociaal werk en de zorg essentieel. Bureau HHM heeft in opdracht van Tintengroep de kansen van het sociaal werk in deze samenwerking onderzocht. Het resultaat is een uitgebreide verkenning met vier sleutels tot succes, die zowel intern als extern als leidraad kunnen dienen.

 Aanleiding voor het Onderzoek

"Wij hebben belangrijke sleutels in handen," wordt er vaak gezegd over de transitie van de zorg en de beweging 'naar de voorkant'. Bureau HHM bracht in beeld waar sociaal werk het meest kan bijdragen en hoe de samenwerking met de zorg versterkt kan worden. Dit onderzoek geeft richting en focus, wat nuttig is binnen de eigen organisatie, in gesprekken met andere organisaties en in de provincie.

Vier Sleutels tot Succes

Focus Kiezen

Toelichting: Sociaal werk moet zich richten op specifieke gebieden waar het de meeste impact kan maken, zoals de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen en psychisch kwetsbaren. Dit helpt bij het concretiseren van hun bijdrage en maakt samenwerking met zorgorganisaties eenvoudiger.

Meerwaarde Zichtbaar Maken

Toelichting: Het is belangrijk dat sociaal werk zijn impact beter zichtbaar maakt door resultaten en ervaringskennis te verzamelen en te delen. Dit vergemakkelijkt het aantonen van hun toegevoegde waarde in de zorgsector.

Sectorale Vertegenwoordiging Organiseren

Toelichting: Een sterke, eenduidige boodschap vanuit het sociaal werk is cruciaal. Netwerk- en koepelorganisaties moeten duidelijke boodschappen formuleren die door alle leden worden ondersteund en uitgedragen.

Handelen vanuit Lange(re) Termijn Strategieën

Toelichting: Sociaal werk moet zich richten op duurzame impact en hiervoor strategische en programmatische aanpakken ontwikkelen. Dit vereist meerjarige bekostiging en weerstand tegen kort-cyclische verantwoordingen.

 Conclusie

Deze sleutels tot succes bieden een heldere richting voor de versterking van de samenwerking tussen sociaal werk en de zorg. Door deze sleutels te benutten, kan het sociaal werk een cruciale rol spelen in de noodzakelijke transformatie van de zorg zoals geschetst in het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

 Door deze sleutels goed te benutten, kunnen we samen werken aan een toekomstbestendige zorg voor iedereen.