Terug naar Nieuws

In gesprek over een duurzame sociale verandering; Henk Nijboer op werkbezoek bij Tintengroep

Gepubliceerd op:

 

Op dinsdag 9 april jl. was Henk Nijboer te gast bij Tintengroep. Als kwartiermaker voor de sociale agenda onderzoekt hij wat er nodig is om de toekomst voor de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar structureel te verbeteren. Tintengroep voert het sociaal werk uit in 8 gemeentes in dit gebied en zet zich in voor de meer dan 285.000 inwoners van die gemeentes. Johan Brongers (voorzitter raad van bestuur) nodigde het voormalig PvdA-kamerlid uit om de inzichten uit de praktijk te bespreken. Na afloop benadrukte Nijboer het belang van het aanspreken van de kracht van individuen. "Uitgaan van de kracht van mensen, wat kunnen zij bijdragen. Voor zichzelf en voor de gemeenschap. Als je dat als leidraad neemt kom je ver".Naast Nijboer sloten Dagmar Sandee (coördinerend beleidsmedewerker sociaal domein bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Niels Heijne (beleidsadviseur Mens en Maatschappij gemeente Eemsdelta) aan. Vanuit Tintengroep namen Angelique Smid (directeur Peuterwerk en Welstad), Annet Lammersen (directeur Impuls en Neie Naober), Joep Schuringa (directeur Sociaal Werk De Schans, Andes, Sociaal Werk De Kop en Carrefour), Marcel van Leeuwen (directeur Mensenwerk Hogeland) en Johan Brongers deel aan het gesprek.

Diep in op de inhoud

De gesprekspartners gingen diep in op vier hoofdonderwerpen van de sociale agenda; verbeteren van (mentale) gezondheid, vergroten van leefbaarheid en sociale cohesie, kansen voor kinderen, jongeren en de volgende generatie en als vierde punt arbeidsparticipatie en armoedebestrijding. De directeuren vertelden wat er rondom de vier thema’s al allemaal gebeurt. En deelden ook hun mening over wat nodig is.

 

Verder bouwen op wat werkt

Annet Lammersen benadrukte het belang van de brede benadering van gezondheid, met een specifieke focus op mentaal welzijn. Ze haalde daarbij de samenwerking met huisartspraktijken en initiatieven als Welzijn op Recept aan als voorbeeld. “We weten dat zo’n 50% van de vragen waarmee mensen bij de huisarts komen niet sec fysiek (of lichamelijk) van aard zijn’’ . Mentale problemen kunnen zich presenteren in lichamelijk ongemak. Je kunt hoofdpijn krijgen van financiële moeilijkheden en buikpijn van zorgen over de toekomst. Welzijn op Recept ontlast de huisartsen en biedt passende hulp voor de inwoners.“ Marcel van Leeuwen ging in op het belang van structuurversterking. “Daaraan werken onze professionals dagelijks samen met zo’n 1500 vrijwilligers. In Het Hogeland spreken we wel over samenredzaam zijn, in buurten en dorpen omzien naar elkaar. Onze tientallen Thuiskamers geven daar bijvoorbeeld praktisch invulling aan. Iedereen is er in meerdere en mindere mate deelnemer en vrijwilliger.”

Niet elke medische vraag geholpen met een medisch antwoord

Dat niet elke medische vraag beantwoord hoeft te worden met een medisch antwoord onderstreept Angelique Smid. “In meerdere gemeenten wordt onderzocht hoe in de algemene voorzieningen een deel van de basisjeugdhulp kan worden opgepakt. Niet medicaliseren maar normaliseren. Zo is er de voorzorggroep in Stadskanaal en Sowieso in de gemeente Oldambt, waar lichte jeugdhulp voor ouders en jeugdigen in de algemene jeugdvoorziening is verschoven. Zo is er geen indicatie nodig en krijgt iedereen toch de hulp die nodig is”. 

Een brede kijk op armoede

Armoede gaat niet alleen over niet rond kunnen komen. Het gaat over bestaanszekerheid, patronen van overerfbare en intergenerationele armoede en in alle lagen van de bevolking. De gesprekspartners voerden een verdiepende discussie over het armoedebeleid en hoe gemeenten kijken naar de vernieuwing daarin. Een domeinoverstijgende, brede aanpak is onmisbaar, volgens Joep Schuringa. “We hebben samen met Movisie onderzocht wat de werkzame elementen zijn om de vicieuze cirkel van intergenerationele armoede te doorbreken. Het meest efficiënt is als je armoede aanpakt vanuit verschillende invalshoeken. Dit noemen we de kapitaalsvormen die versterkt moeten worden: - sociaal, cultureel, pedagogisch, economisch en mentaal kapitaal.

Samen werken aan een betere toekomst

Het delen van kennis en inzichten heeft aan beide kanten van de tafel veel waarde gehad. Johan Brongers: “Omdat sociaal werk zo dicht bij de inwoners staat, kunnen wij een eigen perspectief delen op de onderwerpen waar Henk zich als kwartiermaker op inzet. We streven een gezamenlijk doel na; een goede en gezonde toekomst voor de mensen in Groningen en Noord-Drenthe. Waar we dat kunnen blijven we dus graag meedenken met de opgave waar Henk en zijn collega’s zich nu op focussen.” Nijboer waardeert die uitnodiging: “Het was een heel fijn gesprek. We zien dat er veel goed en betrokken werk wordt verricht op alle terreinen van de sociale agenda. Het stimuleren van de gezondheid, gemeenschapszin en leefbaarheid en het aanpakken van intergenerationele armoede vormen het hart van onze agenda. Daar werken de medewerkers van Tintengroep ook hard aan. We blijven met elkaar in gesprek over hoe we dat het beste kunnen doen, nu en voor de toekomstige generaties.”

HKZ-certificering opnieuw toegekend!

11-04-2024
 Tintengroep heeft dit jaar opnieuw de HKZ-certificering mogen ontvangen!
Lees meer over HKZ-certificering opnieuw toegekend!