Terug naar Nieuws

Sociaal werk en het armoedebeleid; terug naar de bedoeling

Gepubliceerd op:

Sociaal werk en het armoedebeleid; terug naar de bedoeling

 

“We moeten zorgen dat de systemen aansluiten op de mensen en niet omgekeerd. Realiseren van bestaanszekerheid gaat niet zonder een sterke sociale basis. Dit congres levert daar zeker een bijdrage aan.” Deze woorden richtte Carola Schouten, minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, zich in een videoboodschap tot de deelnemers van het congres dat Sociaal Werk Nederland en Tintengroep op 15 juni jl. in Emmen organiseerden. “We kunnen beter en we moeten beter”; met deze woorden vatte Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland tijdens zijn opening al samen wat door de dag heen steeds weer is benadrukt.

Samen silo’s doorbreken
Op 15 juni organiseerden Sociaal Werk Nederland en Tintengroep het congres ‘Sociaal werk en armoedebeleid: terug naar de bedoeling!’ Sociaal werk heeft een unieke plek in de samenleving. Hoe kunnen we bijdragen aan de armoedevraagstukken die steeds dringender worden? Hoe werken en bouwen we samen? En welke nieuwe kennis kunnen we daarbij inzetten? Zo’n 250 sociaal werkers, ervaringsdeskundigen, wethouders, beleidsambtenaren en andere professionals uit het sociaal domein verzamelden zich in Emmen. Het doel van de dag: silo’s doorbreken en samenwerken.

Hartenwens Hans van Ewijk
Problemen helpen oplossen gebeurt vanuit kennis. Kennis over de oorzaken, over kunnen en over mogelijkheden. Tintengroep voerde recentelijk in samenwerking met verschillende kennisinstituten twee wetenschappelijke onderzoeken uit. Het onderzoek ‘Het geheim van het sociaal werk’ benoemt de 10 kernelementen waarmee sociaal werk het verschil maakt voor inwoners. Hans van Ewijk begeleidde het onderzoek voor Tintengroep. Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), NHL Stenden Hogeschool en medewerkers van Tintengroep werkten daarin samen. Bevlogen vertelde Hans tijdens het congres over de uitkomsten en deelde hij zijn hartenwens: “De mensen uit hun leefwereld halen om in de systeemwereld te behandelen werkt niet. We moeten veel meer investeren in de sociale verankering dichtbij huis.”

 

Kennis over kapitaalsvormen
Uit de duivelskring van armoede’ is een onderzoek naar de rol van sociaal werkers en medewerkers van Peuterwerk voor mensen die zich in een situatie van armoede bevinden of daarin dreigen te belanden. Movisie, Bureau Omlo en Tintengroep publiceerden het rapport, waarin de focus niet alleen op financiële armoede ligt maar ook op sociale, emotionele en culturele tekorten. Radboud Engbersen lichtte de uitkomsten toe en schetste daarbij onder andere in welke delen van Nederland over- en onderadvisering veel voorkomen. Nog altijd maakt het hierin helaas een groot verschil waar iemands wieg staat. Eric van Oosterhout ontving als vertegenwoordiger van de VNG en de Alliantie van Kracht beide onderzoeksrapporten uit handen van Johan Brongers, bestuurder Tintengroep, en Nel Kruit, directeur Welstad.

 

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun eigen ervaring een unieke bijdrage leveren aan de aanpak van het vraagstuk armoede. “Het gaat niet alleen over de rol van de overheid. Kijk ook naar wat we in de eigen omgeving kunnen doen,” was de reactie van een van hen na afloop van de plenaire lezingen. Elke Hut, ervaringsdeskundige bij Sociaal Werk Oldambt: “Het gaat altijd om de acties van beide kanten. Als je wel gezien wordt maar op dat moment de wil er niet is, is het niet het goede moment.” De hartenwens van Hans van Ewijk steunt hen. “Wat ik doe, doe ik op mijn eigen plekje en in mijn eigen stukje. De politiek kan ons helpen door te zorgen voor basisafspraken, zodat er in heel Nederland gelijkwaardigheid ontstaat.“

 Door naar de actiemodus
Het middagprogramma zette deelnemers in de actiemodus. Adviseurs van Sociaal Werk Nederland en professionals van Tintengroep werkten samen om de deelnemers inhoudelijk sterke en actieve workshops te bieden. Onder andere met praktijkverhalen vanuit de gemeenten Oldambt en Westerkwartier. Gemeente Oldambt liet zien hoe door algemene voorzieningen en preventieve activiteiten lokaal wordt ingezet op het realiseren van laagdrempelige voorzieningen voor jeugdigen en ouders. Over het Westerkwartier werd verteld hoe met de inzet van ervaringsdeskundigen en presentie het verschil wordt gemaakt. Alles gebaseerd op de visie van de gemeente, de daaruit geformuleerde opdracht voor Sociaal Werk De Schans en de samenwerking die lokaal is opgebouwd. Daarnaast boden de workshops over de twee onderzoeken en de rol van de sociaal werker in de energietransitie kansen om inspiratie op te doen en kennis en inzichten te delen.

 

Gehoor aan de oproep
In haar boodschap aan de start van het congres benoemde minister Carola Schouten onze bondgenoot te willen zijn in de uitwisseling van kennis en ervaring om zo elkaars gedachten te scherpen. Deze oproep is niet aan ons voorbij gegaan. Sociaal Werk Nederland en Tintengroep nemen de opbrengsten van het congres mee in een reactie, om zo de inzichten uit de praktijk te delen met de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

 

In gesprek over een duurzame sociale verandering; Henk Nijboer op werkbezoek bij Tintengroep

11-04-2024
  Op dinsdag 9 april jl. was Henk Nijboer te gast bij Tintengroep. Als kwartiermaker voor de sociale agenda onderzoekt hij wat er nodig is om de toekomst voor de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar structureel te verbeteren. Tintengroep voert het sociaal werk uit in 8 ge…
Lees meer over In gesprek over een duurzame sociale verandering; Henk Nijboer op werkbezoek bij Tintengroep