Terug naar Nieuws

Wethouders in gesprek over IZA: Samenwerken aan een sterkere verbinding tussen sociaal werk en zorg

Gepubliceerd op:

 

Aa en Hunze, 29 mei 2024 - Onder leiding van burgemeester Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze voerden wethouders uit verschillende Noordelijke gemeenten een rondetafelgesprek waarin het Integraal Zorgakkoord (IZA) centraal stond. De aanwezige wethouders bespraken op uitnodiging van Tintengroep de stand van zaken binnen hun gemeenten en deelden waardevolle inzichten en ervaringen.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een landelijk initiatief dat is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen zorg en sociaal werk om zo de zorg toegankelijker en efficiënter te maken. Gemeenten spelen een cruciale rol in het IZA, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van sociaal werk en als opdrachtgever fungeren voor sociaalwerkorganisaties. Door samen te werken met deze organisaties kunnen gemeenten beter inspelen op de behoeften van hun inwoners en bijdragen aan de doelen van het IZA.

Inzichten delen

Tintengroep liet onderzoek uitvoeren naar de kansen van sociaal werk in de samenwerking met de zorg. “De kennis die we hebben opgedaan met dit onderzoek delen we met de wethouders van onze gemeenten” licht Johan Brongers, bestuurder van Tintengroep toe. “De opbrengsten kunnen hen helpen in de vraagstukken waarmee zij te maken krijgen. Elkaars ervaringen horen, inzichten delen, het draagt allemaal bij aan het einddoel waar we ons samen voor inzetten.” Anno Wietse Hiemstra, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, pakte de rol van gespreksleider. “We zijn dieper ingegaan op wat nodig is om zorg en welzijn dichter bij elkaar te brengen en hebben ervaringen gedeeld. Wil je meer naar de voorkant komen, dan heb je te maken met het financiële vlak waarin de zorgverzekeraars en indicatiestellingen een belangrijke rol spelen. Maar ook met de solidariteitsgedachte en hoe we samen kunnen optrekken. Wat kan er nu wel en waarop kan extra inzet van gemeenten helpen. Hoe krijgen we samen een houdbaar systeem voor elkaar. “

Sleutels tot succes

Onderzoeksbureau HHM, dat door Tintengroep is ingeschakeld, presenteerde de resultaten van onderzoek naar de kansen van het sociaal werk richting een verdergaande samenwerking met de zorg. Het onderzoek leverde vier 'sleutels tot succes' op die essentieel zijn voor het versterken van de verbinding tussen sociaal werk en het zorgdomein. Deze sleutels omvatten zowel inhoudelijke als organisatorische aspecten:

  1. Focus kiezen: Door duidelijk te kiezen voor een focus kunnen sociaalwerkorganisaties hun meerwaarde beter zichtbaar maken.
  2. Meerwaarde zichtbaar maken: Het is cruciaal dat sociaal werk zijn bestaande resultaten en ervaringskennis bundelt en deelt om de waarde ervan aan te tonen.
  3. Sectorale vertegenwoordiging organiseren: Het sociaal werk moet zich beter organiseren om een sterke vertegenwoordiging te vormen binnen de zorgsector.
  4. Handelen vanuit lange(re) termijn strategieën: Er is behoefte aan een meer programmatische aanpak en meerjarige bekostiging om duurzame impact te realiseren.

Dr. Monique Eissens, directieadviseur bij Tintengroep, gaf samen met de onderzoekers een toelichting op hun bevindingen en lichtte de situatie toe in de vijf provincies waar Tintengroep actief is. De nadruk werd gelegd op de noodzaak van een sterke samenwerking tussen sociaal werk en zorg om het zorgstelsel te ontlasten en beter in te spelen op de behoeften van de samenleving. “Samenwerken in kleinschalige pilots en lokale projecten levert effect op, maar het is tijd om te versnellen. Dat geluid hoorde ik duidelijk in de groep.” Johan Brongers: “Dat kan ik alleen maar onderstrepen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we daar vanuit Tintengroep nog gerichter ons steentje aan bijdragen.”

 

Noot voor de redactie 

De Tintengroep is sterk in sociaal werk. Wij helpen inwoners in Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Overijssel om in een kwetsbare periode in hun leven op eigen kracht hun situatie te verbeteren. Dit doen we door mensen handvatten aan te reiken die zij nodig hebben om tot een oplossing te komen. We proberen hierbij altijd het sociale netwerk –gezin, buren, vrienden- van de hulpvrager in te zetten. Want samen bereik je meer dan alleen. Onze ondersteuning is vaak kosteloos, op maat en altijd dichtbij.

Meer informatie over het onderzoek naar de samenwerking tussen sociaal werk en de zorg vindt u op https://www.tintengroep.nl/kennisdossiers/zorg-en-sociaal-werk-samen-voor-iza/

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mirjam Flantua – Ridderbos. Zij is bereikbaar via de mail op m.flantua@tintengroep.nl en telefonisch op (088) 030 51 00.

Hulp wanneer het hard nodig is

20-06-2024
 Staatssecretaris Maarten van Ooijen in gesprek over de betekenis van onafhankelijke cliëntondersteuning
Lees meer over Hulp wanneer het hard nodig is