Academie

Onze samenleving is voortdurend in ontwikkeling. En het welzijnswerk, de kinderopvang en het peuterwerk bewegen mee. Tinten Academie heeft een scherp zicht op deze ontwikkelingen en biedt daarom trainingen die jou ondersteunen om met deze ontwikkelingen om te gaan. We geven jou de tools om je sterke punten zo efficient mogelijk in te zetten en stimuleren jou om te groeien in je vak. Daarmee faciliteren we de uitwisseling van kennis en ervaring, want wij vinden dat kennis verbindt.

Lees meer over de Tinten Academie