Terug naar overzicht

Buurtmaatschappelijk werker met specialisatie Casusregie

Reageren t/m:

03-07-2022

Aantal uren:

24-32 uren per week

Organisatie:

Vaart Welzijn

Locatie:

Assen
Ben je geïnteresseerd in deze functie ? Direct solliciteren

Als buurtmaatschappelijk werker ben je actief op in het ophalen van hulpvragen en signalen in het gebied. Je verzamelt informatie over de inwoner met de hulpvraag en zijn leefomgeving en ondersteunt deze in het maken en uitvoeren van een plan voor het vergroten van diens draagkracht. Daarnaast breng je het sociale netwerk in kaart en de mogelijkheden om de klant en zijn of haar netwerk te versterken. Als buurtmaatschappelijk werker activeer, coach en stimuleer je kwetsbare inwoners tot het nemen van initiatieven en het vormgeven van activiteiten. Je geeft adviezen en informatie en indien nodig verwijs je cliënten in- en/of extern door.

Als buurtmaatschappelijk werker verzamel je informatie over de inwoner en diens leefomgeving en stel je de hulpvraag vast. Je brengt het sociale netwerk in kaart en de mogelijkheden om de inwoner en zijn of haar netwerk te versterken. Samen met de inwoner stel je een ondersteuningsplan op waarbij de talenten van de inwoner, het eigen probleemoplossend vermogen en de mogelijkheden in het netwerk worden aangeboord.
Je activeert, coacht en stimuleert kwetsbare inwoners tot het nemen van initiatieven, het vormgeven van activiteiten en het aangaan van veranderprocessen.
Daarnaast voer je regie op het afgesproken traject en rapporteert over de voortgang van activiteiten. Je geeft adviezen en informatie en indien nodig verwijs je een vraag door naar andere interne of externe personen of instanties. Daarnaast onderhoud je het netwerk met relevante partners in het werkveld.

In deze functie ligt het zwaartepunt bij het voeren van casusregie. Als casusregisseur wordt je ingezet om bij complexe casuïstiek de regie te voeren op de ondersteuning van een persoon of gezin. Je organiseert multidisciplinair overleg en zorgt er voor dat de betrokken hulpverleners effectief met elkaar samenwerken en ieders rol helder is. Wanneer hulpverleners niet tot overeenstemming komen, neem jij besluiten.

Wie ben jij?
Je bent zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk voor inwoners en stelt je actief op in het ophalen van hulpvragen en signalen uit het werkgebied. Je luistert betrokken, actief en met open vizier naar inwoners en hun netwerk en biedt zo vertrouwen. Je bent een netwerker en weet individuele vragen en behoeften te verbinden met de potentie van vrijwilligers, actieve inwoners, en organisaties op collectief en individueel niveau.
Je bent in staat te bemiddelen tussen professionals in een multidisciplinair overleg, gericht op het bereiken van overeenstemming, zodat de hulpverlening effectief uitgevoerd kan worden. Daarnaast weet je hoe te handelen (zowel procedureel als handelingsgericht) bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ander geweld in huiselijke kring en crisissituaties en sta je stevig in je schoenen.

Wat neem je mee?

 • Een afgeronde HBO-opleiding Social Work (SPH of MWD)
 • Kennis en/of ervaring van/met mensen met LVB, ASS en NAH is een pré.
 • Drie tot vijf jaar aantoonbare brede ervaring als buurt- of maatschappelijk werker
 • Analyserend vermogen en een helikopterview
 • Kennis van methodieken en vaardigheden in het hanteren van problematische opvoedings- en gezinssituaties en je hebt ervaring in het werken met multiproblematiek
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek in combinatie met kennis van actuele wet- en regelgeving
 • Een proactieve en daadkrachtige werkhouding, waarbij je positie durft in te nemen
 • Een resultaatgerichte en outreachende aanpak
 • Flexibiliteit, ontwikkelingsgerichtheid, zelfstandigheid en reflecterend vermogen
 • Een generalistische blik
 • Kennis van en inzicht in relevante methodieken zoals Signs of Wellbeing
 • Een registratie SKJ jeugd of bereidheid daartoe heeft de voorkeur
 • Kennis van het lokale, sociale domein in de gemeente Assen (Pré)

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een ontwikkelingsgerichte en ondernemende organisatie die haar medewerkers de kansen en de ruimte biedt om zich te blijven ontwikkelen
 • Een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is. Binnen onze open bedrijfscultuur is veel ruimte voor initiatief en ideeën – enthousiast meedenken wordt altijd gewaardeerd
 • Een arbeidsovereenkomst op basis van zwangerschapsvervanging per 1 juli 2022, voor de duur van 4 maanden
 • Salariëring en rechtspositie conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (€2.780 - €3.961 op basis van een fulltime dienstverband)
 • Een individueel keuzebudget en loopbaanbudget conform de CAO Sociaal Werk
 • Een reiskostenvergoeding
 • Interne doorstroommogelijkheden binnen de Tintengroep
 • Collectiviteitskorting bij een aantal verzekeringsaanbieders
 • De erkenning als mantelzorgvriendelijke organisatie vanuit Werk en Mantelzorg Nederland

De procedure
Geïnteresseerd geraakt in deze uitdagende functie bij Vaart Welzijn? Klik dan op onderstaande button 'direct solliciteren'. Reageren kan tot en met 3 juli 2022 t.a.v.
A. Altena. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u zich richten Erik Ordelman, teamcoach via telefoonnummer: 06 – 15 95 75 33

De vacature zal zowel in- als extern gelijktijdig uitgezet worden, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

De gesprekken zijn gepland in de week van 4 juli tot en met 8 juli. Het inwinnen van een referentie is standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Direct solliciteren

Vaart Welzijn

Vaart Welzijn is de welzijnsorganisatie in de gemeente Assen en maakt zich sterk voor de bewoners in wijken en dorpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, jeugd en participatie (meedoen in de samenleving). Vaart Welzijn maakt als werkorganisatie deel uit van Tintengroep. Door professionals en maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en te faciliteren brengt Tintengroep inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen. Als werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.