Beheer Welzijn

Stichting Beheer Welzijn - (hierna te noemen SBW)- is opgericht op 29 juni 1999 met als doel onroerend goed te beheren en exploiteren bestemd voor huisvesting voor organisaties die actief zijn op sociaal maatschappelijk terrein. SBW heeft voor verschillende opdrachtgevers (gemeentes) panden in beheer en panden in eigendom. SBW draagt zorg voor de verhuur, in- en verkoop, schoonmaak, reparaties en overige zaken van de onder haar beheer vallende panden.

Lees meer over Beheer Welzijn

Logo Beheer Welzijn