Dossier armoede

Brede aandacht voor armoede is nodig. Berichten over voedselbanken die de aanloop niet aankunnen en mensen met hoge schulden die geen uitweg zien, geven aan dat de grens tussen rondkomen en armoede flinterdun is. In opdracht van en in samenwerking met medewerkers en ervaringsdeskundigen van de Tintengroep hebben Movisie en bureau Omlo onderzocht welke rol sociaal werkers en medewerkers van Peuterwerk en kinderopvang kunnen vervullen voor personen die zich in een situatie van armoede bevinden of daarin dreigen te belanden. Daarin lag de focus niet alleen op financiële armoede maar ook op sociale, emotionele en culturele tekorten. Maatschappelijke kwetsbaarheid en armoede zijn volgens het onderzoek te relateren aan een tekort aan zogenaamde hulp- of kapitaalbronnen. Vijf kapitaalbronnen worden in het onderzoek onderscheiden: Sociaal-, Cultureel-, Pedagogisch-, Economisch- en Mentaal kapitaal. De uitkomsten van het onderzoek leveren praktische mogelijkheden om preventief aan de slag te gaan waarbij met de activiteiten wordt aangesloten bij de verschillende kapitaalbronnen. Het onderzoek laat duidelijk zien wat het belang is van samenwerken. Om inwoners te helpen ontsnappen uit de duivelskring van armoede is het nodig dat hulpverleners met elkaar samenwerken, elkaar opzoeken en van elkaars kennis gebruik maken!