Alliantie van Kracht

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Samen met de inwoners van deze regio gaan we deze uitdaging aan.

Het Netwerk

De Alliantie van Kracht is een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, welzijn en wonen, en wil verbetering brengen in de sociaaleconomische positie van huishoudens in de Veenkoloniën.

Er loopt een grootschalig onderzoek naar overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën: armoede die van generatie op generatie over gaat. Het onderzoek moet leiden tot oplossingen om die vicieuze cirkel te doorbreken.

Meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan ook op de website ArmoedeGroningen en ArmoedeDrenthe.