Alliantie van Kracht

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan.

Het Netwerk

  • De Alliantie van Kracht bestaat uit: gemeente Emmen, gemeente Stadskanaal, GGZ Drenthe, Lentis, GGD Groningen, GGD Drenthe, Cosis, Treant, CMOSTAMM, Acantus, Domesta, Woonservice, GKV, Noorderpoort, Leger des Heils, Accare, VNN Noord, Yorneo, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Lefier, Kompas Zuidlaren, Biblionet Groningen, Biblionet Drenthe, Sterk uit Armoede, AT7 Samen werkt en de Tintengroep. 
  • Aangesloten gemeenten zijn behalve Emmen en Stadskanaal ook Midden Groningen, Veendam, Oldambt, Pekela, Westerwolde, Aa en Hunze en Coevorden.

Er loopt een grootschalig onderzoek naar overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën: armoede die van generatie op generatie over gaat. Het onderzoek moet leiden tot oplossingen om die vicieuze cirkel te doorbreken.

Meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan ook op de website ArmoedeGroningen.nl. en Leerkringen.