Alliantie van Kracht

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan.

Het Netwerk

  • De Alliantie van Kracht bestaat uit: Acantus, Accare, AT7 Samen werkt, Biblionet Drenthe, Biblionet Groningen, CMO STAMM, Cosis (Novo/Promens Care), Domesta, Espria/GGZ Drenthe, GGD Drenthe, GGD Groningen, GKB, Kans voor de Veenkoloniën, Kompas Zuidlaren, Lefier, Leger des Heils, Lentis, Noorderpoort, Sterk uit Armoede, Tintengroep, Treantgroep, Yorneo, VNN, VNO-NCWWoonservice en ZG Meander. Verder zijn Movisie, RUG/Mansholtleerstoel en Pharos betrokken.
  • Betrokken overheden: Aa en Hunze, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Er loopt een grootschalig onderzoek naar overerfbare armoede in de Drents-Groningse Veenkoloniën: armoede die van generatie op generatie over gaat. Het onderzoek moet leiden tot oplossingen om die vicieuze cirkel te doorbreken.

Meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan ook op de website ArmoedeGroningen.nl. en Leerkringen.