Kennisdossiers

De Tintengroep heeft praktijkervaring in meer dan 18 gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel. Door de combinatie van zelfstandige lokale organisaties en de kracht van samenwerking binnen de Tintengroep kunnen wij extra innovatiekracht leveren op maatschappelijke opgaven. Onze strategische projecten richten zich onder andere op armoede, jeugd, Wmo en sociale duurzaamheid. We halen kennis op uit onze organisaties en voeden ze ook weer met wat we leren vanuit onze projecten. Die staan altijd in dienst van het welzijnswerk dat wij dagelijks uitvoeren in opdracht van gemeenten, nu en in de toekomst.