Energietransitie

In Nederland krijgt iedereen te maken met de energietransitie. Omschakelen naar andere energievormen heeft grote gevolgen voor inwoners.

 

Rapport 'Een inclusieve energietransitie'

In het voorjaar van 2022 heeft de Tintengroep het rapport ‘Een inclusieve energietransitie’ gepubliceerd. In dit rapport geven we antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de mogelijke rollen van het sociaal werk en Peuterwerk binnen de Tintengroep in de energietransitie?’

De bevindingen in het rapport laten het belang zien van de betrokkenheid van het sociaal werk en Peuterwerk in de energietransitie, met als voornaamste doel de energietransitie toegankelijk maken voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

De bevindingen gaat de Tintengroep de komende periode in praktijk brengen door middel van het uitvoeren van pilots. Dit doen wij onder andere in samenwerking met het lectoraat Duurzaam Gedrag van de Hanzehogeschool Groningen.