Onderzoeksfasen

Wat bewerkstelligt sociaal werk? We gingen op zoek naar antwoorden in een meerjarig onderzoek. In drie opeenvolgende fasen en onder drie doelgroepen: de eigen sociaal werkers, (ex)klanten en ketenpartners.

Over de reden en het doel van het onderzoek vertellen Hans van Ewijk en Johan Brongers meer


 

De drie kernvragen van het onderzoek waren:

  1. Wat bewerkstelligen sociaal werkers en wat zijn daarin de kernelementen die ertoe doen volgens de sociaal werkers
  2. Wat werkt in het werk van sociaal werkers en wat bewerkstelligen ze volgens de klanten en bewoners
  3. Wat werkt in het werk van sociaal werkers volgens andere professionals in de eerste lijn, de tweede lijn en in het beleid en wat bewerkstelligen ze?

Meer weten over de drie deelonderzoeken? Je kunt ze hier lezen!