Onafhankelijke cliëntondersteuning

 

Wat kunnen Onafhankelijke Cliëntondersteuners voor je betekenen?

Soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg, het invullen van formulieren, het voeren van gesprekken of als je bezwaar wilt maken. Allereerst luistert een ondersteuner dan naar je vraag en kijkt wat belangrijk is voor jou. Er wordt met je meegedacht vanuit alle mogelijkheden. Om je daarna verder te helpen. De ondersteuner is onafhankelijk, werkt niet voor een zorgverlener of instelling en beslist dus niet over een aanvraag. 

De ondersteuners weten de weg

Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat zijn de mogelijkheden? Bij wie kan je aankloppen? Wat wordt van jouw verwacht? De ondersteuners zijn er voor jou of jouw naasten als je een probleem hebt met het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen je helpen bij het aanvragen en regelen van passende hulp en ondersteuning. Als je voor het eerst hulp nodig hebt, of op momenten dat een verandering van zorg of ondersteuning nodig is. Zij  ondersteunen je bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het duidelijk krijgen van welke hulp er nodig is, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van hulp bij instanties als dit nodig is. De ondersteuning is gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.

Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie

Heb je een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie dan kun je voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning terecht bij een aantal aanbieders vanuit het Menzis Zorgkantoor. Een overzicht hiervan vind je hier. Meer informatie kun je vinden op de website www.menziszorgkantoor.nl. Of je kunt bellen met Menzis Zorgkantoor op telefoonnummer 088 222 42 42.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning bij Tintengroep

De Sociaal werkorganisaties deBasis Veendam, De Badde, Welstad, Sociaal werk de Kop, Mensenwerk Hogeland, Sociaal werk de Kaai, OCO Tinten en Sociaal Werk De Schans van Tintengroep bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. Het maakt in deze visie integraal onderdeel uit van de dienstverlening. Met individuele ondersteuning en de verbinding aan collectieve activiteiten. Van individueel naar collectief aanbod en van medicalisering naar activering zijn daarbij de motto’s. Alle medewerkers werken samen in teams om deze mogelijkheden te realiseren, ook voor specifieke doelgroepen. 

Meer informatie

Heb je nog vragen over Onafhankelijke Cliëntondersteuning of wil je je aanmelden? Kijk dan op de website van de werkorganisatie in jouw gemeente of op de website van regelhulp.