Dossier duurzaamheid

Het project duurzaamheid en energietransitie is begonnen met een onderzoek naar de mogelijke rol van het sociaal werk en peuterwerk in de energietransitie. De uitkomsten van het onderzoek waren aanleiding om steviger op dit thema in te zetten. Ons voornaamste doel is de energietransitie toegankelijk maken voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan een verduurzaming van de samenleving.

Vanuit ons project jagen we pilots in duurzaamheid en de energietransitie aan. We hebben aandacht voor de projecten die al lopen en willen de mensen en partijen die daarbij betrokken zijn ondersteunen om hun projecten nog verder te versterken. Waar we kansen zien om nieuwe projecten op te starten (of te helpen starten) doen we dat ook. Van kleine activiteiten op duurzaamheidsvlak zoals bijvoorbeeld een buurtmoestuin, tot grotere projecten met betrekking tot wijkvernieuwing vanwege de energietransitie.

De energietransitie heeft impact op de hele samenleving en dus ook op de rol van sociaal werkers en peuterwerkers binnen die samenleving. Samen met Tinten Training & Advies organiseren we trainingen die aansluiten bij de kennisbehoefte van onze mensen. We willen ze helpen in hun bewustzijn van hun eigen rol, zodat ze die zo goed mogelijk kunnen vervullen.

Alles wat we doen, doen we samen. Wij kunnen niet zonder onze betrokken collega’s en netwerkpartners die de buurten de bewoners goed kennen en weten wat er in de gebieden speelt. We onderhouden daarnaast ook contact met het lectoraat duurzaam gedrag van de Hanzehogeschool.

Meer weten 
Neem dan contact op met Liset Bijsterbosch, beleidsadviseur.