Niet tevreden?

Elke dag zijn we bezig om jou de beste en meest passende hulp te bieden. Hierbij proberen we altijd rekening te houden met jouw persoonlijke behoefte en voorkeur. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat je dit met ons deelt, ook al kan dit soms lastig zijn. Door jouw onvrede te bespreken kunnen wij actie ondernemen. Wij leren van jouw ervaringen en kunnen onze dienstverlening zo verbeteren. In dit overzicht geven we informatie en tips over hoe je jouw klacht bespreekbaar kunt maken. Bekijk voor meer informatie de klachtenregeling van Tintengroep. 

Met wie neem je contact op als je niet tevreden bent?

Probeer eerst om met jouw contactpersoon en/of zijn leidinggevende in gesprek te gaan. Komen jullie samen niet tot een oplossing of bespreek je je klacht liever met iemand anders? Dan kun je een klacht sturen naar de directie van de locatie. Je kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

Bespreek je jouw klacht liever met iemand van de buiten de sociaal werkorganisatie? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Je kunt jouw klacht op de volgende manieren kenbaar maken:

  • Telefoon: 088 030 5100 (algemeen telefoonnummer Tintengroep)
  • E-mail: klachtenfunctionaris@tintengroep.nl
  • Post: Tintengroep, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Schoolstraat 1, 9461 AA, Gieten

Klachtencommissie

Is je onvrede niet weggenomen? Dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Deze commissie kan jouw klacht dan verder onderzoeken. De klachtencommissie kan dan wel voorstellen om de klacht eerst met de betrokken persoon of met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen. Je kunt de klachtencommissie per mail bereiken via: klachtencommissie@tintengroep.nl