Terug naar Nieuws

Eerste kamerlid Tineke Huizinga bezoekt Sociaal Werk De Schans

Gepubliceerd op:

Tineke Huizinga in gesprek bij Sociaal Werk De Schans

 

Op 6 oktober bezocht Eerste Kamerlid Tineke Huizinga (fractievoorzitter ChristenUnie in de Eerste Kamer) Sociaal Werk De Schans. Doel van het bezoek was om meer te horen over de vraagstukken waar inwoners mee te maken krijgen bij het aanvragen van toeslagen of andere tegemoetkomingen. Hierover ging zij in gesprek met Bert Nederveen (wethouder gemeente Westerkwartier), Erna Muntendam (beleidsadviseur gemeente Westerkwartier), Gerjanne Römer (teamcoach Sociaal Werk De Schans) en Johan Brongers (bestuurder Tintengroep).

Denken vanuit het doel

Gemeenten hebben de taak om inwoners te helpen bij het oplossen van hun schulden. Daarvoor stelt de Rijksoverheid geld beschikbaar. Gemeenten bepalen zelf hoe zij hulp bieden. “Sociaal Werk De Schans is nu een paar jaar actief in de gemeente Westerkwartier” vertelt Brongers. “De opdracht van de gemeente is gericht op impact, met doelen die geformuleerd zijn als maatschappelijke opgaven. Kortom; wat betekent je werk voor de inwoners. Dat toont lef en vertrouwen. Juist in tijden dat er een stevige tegenwind is, is doelgericht werken nodig.” Römer vult aan “Sociaal Werk De Schans werkt vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Inwoners houden zelf de regie. Dat is een belangrijk uitgangspunt.”

 

Alles staat en valt met samenwerken

Mensen die op zoek zijn naar hulp of financiële ondersteuning vanuit een overheidsinstantie hebben vaak moeite om de juiste weg te vinden. Hoe heeft de gemeente Westerkwartier dit ingericht? En hoe wordt samengewerkt om dit te voorkomen of verbeteren? “Binnen de gemeente zien we, net als in de rest van het land, dat meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Dat zorgt soms voor schrijnende situaties” benoemt Bert Nederveen. “Sinds de herindeling hebben we samenwerking opgebouwd. We hebben elkaar nodig en moeten weten wie welke verantwoordelijkheid heeft om inwoners goed te kunnen helpen.” Gerjanne Römer vult aan “Die samenwerking is er breed, met tal van partijen. Daar investeren we ook structureel in.”

 

Samen met de inwoners

Kamerlid Huizinga is benieuwd naar de initiatieven. “Waar ligt de start van een initiatief? Bij de gemeente, inwoners of een andere partij?” Dat verschilt volgens Nederveen. “Inwoners weten zelf het beste wat ze nodig hebben en wat voor ze werkt. We hebben bijvoorbeeld binnen de gemeente Westerkwartier de Potjeswijzer, een centrale plek waar alle regelingen op het gebied van financiële ondersteuning te vinden zijn. Het hele proces daarvoor is samen met inwoners uit de doelgroep doorlopen. Zo zijn we ook aan de naam gekomen. Het is nog een nieuw concept, waarin we de drempel om om hulp te vragen willen verlagen.”

 Waar liggen dan de risico’s wil Huizinga weten. “Zodra er wisselingen van de wacht zijn ontstaan er risico’s dat een opgebouwde samenwerking afbrokkelt. Je wilt altijd voorkomen dat dit nadelig uitpakt voor inwoners.” schetst Brongers. “Bij nieuwe verkiezingen, of wanneer een opdracht afloopt.” Dat hier vanuit de landelijke politiek aandacht voor is draagt bij aan wat we met en voor inwoners kunnen betekenen” vult Nederveen aan.

In gesprek over een duurzame sociale verandering; Henk Nijboer op werkbezoek bij Tintengroep

11-04-2024
  Op dinsdag 9 april jl. was Henk Nijboer te gast bij Tintengroep. Als kwartiermaker voor de sociale agenda onderzoekt hij wat er nodig is om de toekomst voor de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe de komende 30 jaar structureel te verbeteren. Tintengroep voert het sociaal werk uit in 8 ge…
Lees meer over In gesprek over een duurzame sociale verandering; Henk Nijboer op werkbezoek bij Tintengroep