Terug naar Nieuws

Tintengroep ondertekent convenant met de Stichting Urgente Noden

Gepubliceerd op:

Tintengroep ondertekent convenant met de Stichting Urgente Noden

Woensdag 11 december hebben Johan Brongers, bestuurder van de Tintengroep en mevrouw Elly Pastoor, voorzitter van Stichting Urgente Noden (SUN) een convenant ondertekend. De Stichting Urgente Noden (SUN) verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan woninginrichting, huishoudelijke apparaten en levensonderhoud, maar ook aan schoolkosten, aansluitkosten voor gas/licht, medische kosten en kleding. 

Tien sociaal werk organisaties van de Tintengroep zijn gevestigd in Groningen en Drenthe. De ondertekening van het convenant gebeurt centraal, maar juist op lokaal niveau vindt de uitwerking plaats. Johan Brongers, bestuurder Tintengroep: “SUN is een belangrijke organisatie waar wij graag mee samenwerken. Onze sociaal werkers komen vaak in aanraking met mensen die in financiële problemen zitten en SUN biedt dan uitkomst om hen te helpen. Door SUN wordt het leven van mensen die het financiële moeilijk hebben weer dragelijker.”

Elly Pastoor: “Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen in dringende financiële nood. Tintengroep is een koepelorganisatie voor sociaal werk. Sociaal Werk De Schans in gemeente Westerkwartier maakt hier deel van uit. Hun medewerkers komen de mensen tegen die in financiële nood verkeren. Door samen te werken kunnen wij die mensen een helpende hand bieden. Als voorzitter van SUN Groningen en Drenthe ben ik blij met de bekrachtiging van onze samenwerking. Want helaas zijn er steeds meer mensen die in financieel zwaar weer verkeren.”

Armoede te lijf

03-07-2023
In het artikel 'Armoede te lijf: werkgever steek je nek uit!' lees je wat de gasten aan tafel bij het programma De Staat van Drenthe met elkaar bespraken over overerfbare armoede. 
Lees meer over Armoede te lijf