ANBI-status

De Tintengroep is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Tintengroep, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer
813681467

Contactgegevens         

Bezoekadres:
Schoolstraat 1
9461 AA Gieten

Postadres:
Postbus 50
9460 AB Gieten

Doelstelling     
Het besturen van verschillende welzijnsorganisaties die diensten verlenen op het gebied van welzijn, vrije tijd en maatschappelijke ontwikkelingen.

Bestuur

  • Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het Directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Beleidsplan
Hieronder volgt het meerjarenbeleidsplan:

Beloningsbeleid           
Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Sociaal Werk en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en  competenties welke wij aan onze medewerkers  stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Jaarrekening
Hieronder volgt de jaarrekening.