Onze missie en visie

De Tintengroep is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen kracht en talenten van de inwoners van Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Overijssel te versterken. Dit doen we vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten. Door mensen de middelen aan te reiken die zij nodig hebben om hun situatie te verbeteren, willen wij de zelfredzaamheid van mensen vergroten en ervoor zorgen dat zij de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

Dit doen we door de sociale netwerken van mensen te versterken en door inwoners, maatschappelijke organisaties en hulpverleners bij elkaar te brengen. We verbinden, ondersteunen en faciliteren, om inwoners zelf de regie te laten voeren over hun leven. Hierbij werken we samen met veel verschillende partijen, zoals gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. Samen maken we afspraken hoe we de leefbaarheid in een buurt en wijk kunnen verbeteren. We bundelen krachten waar dat kan en werken kleinschalig en op maat waar nodig.