Onze werkwijze

De Tintengroep helpt inwoners die een hulpvraag hebben over bijvoorbeeld geldzaken, opvoeding, relaties of wijk en buurt. Ook bieden wij ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Om alle hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, werken wij met én naast inwoners.

We zijn zichtbaar in buurt en wijk, toegankelijk en altijd dichtbij. Daardoor zijn onze sociaal werkers vertrouwde gezichten voor inwoners. We kennen de inwoners, het gebied en andere (maatschappelijke) organisaties en vrijwilligers. We zijn op de hoogte van wat er speelt in de regio en kunnen onze ondersteuning hierop afstemmen.

We werken nauw samen met andere organisaties in de gemeente en hebben een faciliterende en motiverende rol bij burgerinitiatieven. Met de hulp die wij bieden, willen we specialistische zorg waar mogelijk uitstellen of verminderen. Onze hulpverlening is licht en kortdurend waar dat kan en wanneer nodig. Indien gewenst, verwijzen we inwoners door naar specialistische zorg.

Privacystatement

Binnen Tintengroep werken we met een privacystatement.