Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de Raad van Bestuur van de Tintengroep. De RvT heeft regelmatig overleg met de eenhoofdige Raad van Bestuur van de Tintengroep, Johan Brongers.

In de RvT van Tinten bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één lid op voordracht van de cliëntenraad, als één op voordracht van de ondernemingsraad. De RvT kent een aantal commissies:

  •  De commissie Kwaliteit die de raad adviseert over kwaliteitszaken
  •  De financiële commissie, die de raad adviseert over de financiën
  •  De remuneratiecommissie, die onder meer jaargesprekken houdt met de bestuurders.


De RvT van de Tintengroep bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Lambert Zwiers | Voorzitter | Remuneratiecommissie
  • Mevr. Coba Anninga | Vice-voorzitter | Remuneratiecommissie | Commissie Kwaliteit (voorzitter)
  • Mevr. Janny Zwerver | Commissie Kwaliteit
  • Dhr. Hans Oostmeijer | Financiële commissie
  • Dhr. Herman van der Meij | Financiële commissie
  • Dhr. Peter Arnold Jellema | Financiële commissie (voorzitter)
  • Mevr. Ynske Gosman | Commissie Kwaliteit