Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de Raad van Bestuur van de Tintengroep. De RvT heeft regelmatig overleg met de eenhoofdige Raad van Bestuur van de Tintengroep, Johan Brongers.

In de RvT van Tinten bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één lid op voordracht van de cliëntenraad, als één op voordracht van de ondernemingsraad. De RvT kent een aantal commissies:

  •  De commissie Kwaliteit die de raad adviseert over kwaliteitszaken
  •  De auditcommissie, die de raad adviseert over de financiën
  •  De remuneratiecommissie, die onder meer jaargesprekken houdt met de bestuurders.

De RvT van de Tintengroep bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Paul van der Wijk | Voorzitter | Remuneratiecommissie
  • Mevr. Jolanda Comino | Vicevoorzitter | Auditcommissie | Remuneratiecommissie (voorzitter)
  • Dhr. Peter Arnold Jellema | Auditcommissie (voorzitter)
  • Dhr. Tjeerd Willem Hobma | Auditcommissie
  • Mevr. Jeannette Hendriksen | Commissie Kwaliteit
  • Mevr. Jolanda Tadema | Commissie Kwaliteit (voorzitter)

Bekijk het Jaarverslag Raad van Toezicht 2022.