Ervaringsdeskundigen

Opleiding K@ns

Goed sociaal werk wordt niet alleen door hbo’ers gedaan. En omdat Tintengroep vindt dat opgeleide ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde zijn voor de hulp en dienstverlening in wijken en buurten zijn zij gestart met het zelf opleiden van hun potentiële collega’s. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (van zorg en welzijn) worden binnen gemiddeld twee jaar door onderwijspartij Noorderpoort opgeleid en lopen stage bij één van de welzijnsorganisaties van de Tintengroep.

De ervaringsdeskundige in opleiding leert de eigen ervaringen beroepsmatig inzetten. Ervaringsdeskundigen maken en houden effectief contact met klanten/bewoners en vervullen daarmee een verbindende rol tussen klant en professionals. Dit levert goed sociaal werk op, leidt tot minder werkdruk, een betere taakverdeling binnen teams én er wordt gezamenlijk geleerd. De praktijk wordt in het onderwijs gebracht en het onderwijs in de praktijk. 

Koplopernetwerk

De opleiding K@ns is landelijk opgepakt door het koplopernetwerk van het ministerie van VWS. Het koplopernetwerk is een samenwerkingsverband van innovatieve organisaties binnen zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners. Die met hun initiatieven bijdragen aan oplossingen van de personeelstekorten in zorg en welzijn


Wil je ook werken binnen de Tintengroep? Bekijk onze vacatures Vacatures